drs B.A.J.T. (Birgit) Dukers

Bouwhistorica, Master of Conservation

Drs. Birgit Dukers studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie Bouwhistorie. Haar eindscriptie was een inventarisatie van de middeleeuwse vakwerkhuizen van Maastricht. Daarna volgde ze de postdoc Master of Conservation of Historic Towns and Buildings aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze les kreeg van internationale restauratiedeskundigen.

Ze werkte korte tijd als bouwhistoricus bij het Monumentenhuis Limburg en was daarna 2005 medeoprichter van Buro4. Sindsdien voerde zij een groot aantal bouw- en cultuurhistorische onderzoeken uit, meestal in het kader van verbouwingen of renovaties. Het ging om diverse typen gebouwen: zowel woon/winkelpanden als kastelen, kloosters, landhuizen, boerderijen of industriële gebouwen.

Van 2005 tot 2009 leidde Birgit het stadskernonderzoek van Venlo, waarbij ca. 70 laatmiddeleeuwse panden werden ontdekt en onderzocht. Een ander diepgaand onderzoek was de bouwhistorische opname van het kartuizerklooster van Roermond, dat resulteerde in het boek 'Kluizenaars in de stad'. Sinds januari 2015 is Birgit als monumentendeskundige lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Breda. Ze is gecertificeerd als senior bouwhistoricus door de Bond van Nederlandse Bouwhistorici, wat betekent dat haar onderzoeken voldoen aan hun normen voor kwaliteit en objectiviteit.

Naast haar werk is Birgit breed geïnteresseerd op cultureel en culinair vlak en druk bezig om haar groene vingers verder te ontwikkelen.