Verbetering proceskwaliteit en klantgerichtheid

De veranderende samenleving stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van de overheid. Burgers en bedrijven verwachten dat ze sneller en eenvoudiger door de overheid worden geholpen. Dat vraagt om een dienstverleningsconcept waarbij de vraag van de klant centraal staat.

Vaak zijn de criteria waaraan tijdens verbouwing van een monument moet worden voldaan, niet voldoende bekend. Hierdoor gaan plannen regelmatig heen en weer tussen de klant en de gemeente voordat men tot een vergunbaar plan komt. Dit kost zowel voor de klant als gemeente veel tijd en energie en levert vaak frustratie op.

Het vertrekpunt moet zijn dat de gemeente reeds in het voortraject duidelijk kenbaar maakt welke uitgangspunten en randvoorwaarden voor beoordeling worden gehanteerd. Eigenaren en architecten kunnen dan in een vroeg stadium hiermee rekening houden. Buro4 helpt bij het formuleren van de juiste uitgangspunten en het verbeteren van de klantgerichtheid en klanttevredenheid.

Daarnaast zijn, o.a. door de komst van Wabo en functiescheiding, steeds meer personen binnen de gemeentelijke organisatie betrokken bij het plan- en uitvoeringsproces voor restauratie of wijziging van een monument. De beheersbaarheid van het proces wordt hierdoor niet eenvoudiger, hetgeen vaak ten koste van de kwaliteit van de uitvoering gaat. Buro4 helpt gemeenten bij het beheersbaar maken alsmede het efficiënt en effectief organiseren van het proces.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.