Gebiedsonderzoek

Ook bij het ontwikkelen van een gebied krijgt u te maken met cultuurhistorie. Bij veranderingen of vernieuwingen in het landschap of de gebouwde omgeving wordt de cultuurhistorie steevast tegen het licht gehouden. Dat houdt in dat wordt bekeken welke sporen uit het verleden van belang zijn om voor de toekomst te bewaren en te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen. Overheden willen op deze wijze voorkomen dat er cultuurhistorische relicten door onwetendheid of onoplettendheid voorgoed verdwijnen.

Wat is cultuurhistorie?
Al eeuwenlang timmert de mens aan zijn omgeving. Steden zijn gebouwd en daartussen zijn wegen en cultuurlandschappen ontstaan. Generaties 'ruimtegebruikers' gingen ons immers voor. Menselijke ingrepen in het landschap zijn niet statisch, maar aangepast aan tijd en behoefte en dus continu in ontwikkeling. En de ontwikkeling gaat verder, ook in onze tijd. De sporen die mensen in de loop van de tijd in het landschap hebben achtergelaten noemen we 'cultuurhistorie' ofwel: bewoningsgeschiedenis. Cultuurhistorie is een verzamelnaam voor archeologie, bouwhistorie en historische geografie samen.

Cultuurhistorisch onderzoek:
Cultuurhistorisch onderzoek wordt over het algemeen ingezet bij ruimtelijke processen, beheer en ontwikkeling van gebieden. De meest gangbare onderzoekstypen zijn de Cultuurhistorische Effect-rapportage (CHER) en de Cultuurhistorische Verkenning (CV). Buro4 kan deze voor u uitvoeren. Wij presenteren onze onderzoeken in een praktische en overzichtelijke presentatie. Geen uitgebreide verhalen als het ook kort kan, maar kernachtige teksten toegelicht met heldere kaarten en foto's.

Het welslagen van een gebiedsontwikkeling valt of staat met inzicht in de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Kennis en begrip van het gebied vormen het vertrekpunt voor het gebiedsontwerp. Dat is geen beperking, maar een kracht om tot een geslaagde inrichting te komen met gebruikmaking van bestaande waarden.

Wij zoeken samen met u naar een optimale balans tussen het bijzondere karakter en de kernkwaliteiten van het gebied enerzijds en het programma van eisen en uw wensen anderzijds.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.